اسماعیل دولابی
هر وقت غصه دار شدید ، برای خودتان و برای همه مؤمنین و مؤمنات از زنده ها و مرده هاو آن هایی که بعداً خواهند آمد ، استغفار کنید .
 
غصه دار که می شوید ، گویا بدنتان چین می خورد و استغفار که می کنید ، این چین ها باز میشود .

 
 " حاج اسماعیل دولابی "
منبع اصلی مطلب : گنجینه های معنوی " پرنیان "
برچسب ها : اسماعیل دولابی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : حاج اسماعیل دولابی