نماز ,مسجد ,مکان ,خوانده ,نماز خوانده ,مسجد نماز ,آنجا نماز

بعضی ها عادت دارند وقتی به مسجد می روند ، در یک جای مشخصی به  نماز  می ایستند ، اما امام صادق از ما می خواهد وقتی به مسجد می رویم در مکان های مختلف به نماز بایستیم .

آیا شما علت این دستور را می دانید ؟ ...

روز قیامت که می شودهر قسمتی از مسجد شهادت می دهد که تو در آنجا نماز خواندی و بندگی خدا را به جای آوردی . خوب مثلا اگر در صد جای مسجد نماز خوانده باشی روز قیامت صد جا شهادت می دهند که تو نماز خوانده ای .
آیا شما در خانه هم در مکان های مختلف نماز می خوانید ؟
اما می دانیم که بهتر است در خانه مکان خاصی را برای نماز خواندن اختصاص دهیم . آیا شما از راز این دستور آگاهی دارید ؟
در لحظات عمر بسیار می شود که شخصی به سختی جان می دهد ، سفارش شده است که فرد را در آن لحظات در مکانی قرار دهند که همواره در آنجا نماز می خوانده است . در این صورت است که سختی جان دادن از او برداشته می شود و روح او به خاطر این مکان استثنایی به آسانی می تواند پرواز کند ...

التماس دعا

منبع اصلی مطلب : گنجینه های معنوی " پرنیان "
برچسب ها : نماز ,مسجد ,مکان ,خوانده ,نماز خوانده ,مسجد نماز ,آنجا نماز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : یک جای مسجد نماز نخوان !