السّلام ,عليه ,امام ,حوائج ,عليه السّلام ,براي امام ,عليهما السّلام ,آمدن حوائج ,عليهم السّلام ,معصومين عليهم السّلام

خصوصيت هر يک از معصومين عليهم السّلام در بر آمدن حوائج :

1-  چنان که رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و دختر گرامي او عليها السّلام و دو سبط ارجمند او عليهما السّلام را خصوصيتي در حوائج متعلّقه به تحصيل طاعت و رضوان خداي جلّ جلاله

2- براي اميرالمؤمنين عليه السّلام اختصاص در انتقام از دشمنان و کفايت شرّ ستمکاران

3-  براي امام سجّاد عليه السّلام در جور پادشاهان و وسوسه ي شياطين

4-  براي امام باقر و{ امام} صادق عليهما السّلام در فرياد رسي بر امر آخرت

5-  براي امام کاظم عليه السّلام در ترس از ناخوشي ها و بيماري ها و دردها

6-  براي امام رضا عليه السّلام در نجات از هول و بيم سفرهاي درياها و صحراها و بيابان ها

7-  براي امام جواد عليه السّلام در وسعت زندگي و بي نيازي از مردم

8-  براي امام هادي عليه السّلام در قضاء مستحبّات و نيکي به برادران و کامل شدن طاعات

9-  براي امام عسکري عليه السّلام در اعانت بر امر آخرت و توسل جهت رفع حوايج اخروي

10-  براي امام عصر ما و پناه ما و دادرس ما، و اَمَد و عصمت ما و روشني چشم ما و باعث زندگي ما امام مهدي عليه السّلام در تمامي حاجات و نيازمندي ها و غير آنها هر آنچه نام حاجت بر آن اطلاق شود،اختصاص و خصوصيتي مي باشد.

 منبع : المراقبات . ص90
کتاب شريف (( المراقبات )) تأليف عارف کامل ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي رحمه الله مي باشد.

منبع اصلی مطلب : گنجینه های معنوی " پرنیان "
برچسب ها : السّلام ,عليه ,امام ,حوائج ,عليه السّلام ,براي امام ,عليهما السّلام ,آمدن حوائج ,عليهم السّلام ,معصومين عليهم السّلام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : خصوصيت هر يک از معصومين عليهم السّلام در بر آمدن حوائج